Sprawy administracyjne i gospodarcze

Sprawy administracyjne
i gospodarcze

Działalność organów administracji państwowej i samorządowej wkracza w coraz to nowe dziedziny naszego życia. Dlatego też niezwykle istotna jest pomoc specjalisty w rozwiązywaniu spraw z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego.

Zajmujemy się m.in.:

  • zakładaniem i rejestracją podmiotów gospodarczych,
  • świadczeniem pomocy prawnej w postępowaniach o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej,
  • reprezentacją w postępowaniach przed organami administracji publicznej, tj. w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej (np. przed samorządowym kolegium odwoławczym),
  • reprezentacją w zakresie zaskarżenia uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa stanowionych przez organy administracji rządowej, skargi na bezczynność organów administracji publicznej, przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji, zażalenia na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej,
  • reprezentacją w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.

Potrzebujesz 
pomocy
informacji
 prawnej?

napisz lub zadzwoń!
Kontakt


Facebook


Instagram


Youtube